Stichting Radius | Openbaar onderwijs Franekeradeel


Welkom bij Stichting Radius
Stichting Radius verzorgt sinds 2003 het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Franekeradeel op negen scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. In totaal bezoeken ruim 900 leerlingen de diverse locaties.

Deze website is in aanbouw, wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site.

U kunt onze scholen bereiken via onderstaande links:
Barraboech de Opslach Kleyenburg de Bolder Fugelflecht Tamsmaskoalle de Oanset TwirreAdres:
Oostelijke Industrieweg 6
8801 JW Franeker
Tel.: 0517-383548
Email: info@stichtingradius.nl